بازار تولید

ما مشتریان از بازار داخلی و خارج از کشور داریم. مدیران فروش می توانند برای برقراری ارتباط خوب صحبت می کنند. بازار اصلی ما:

آمریکای شمالی 20.00٪

جنوب اروپا 15.00٪

middle east 20٪

...